GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL   |   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Alkoss velünk! Pályázat
ALKOSS VELÜNK!
Pályázat


Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program
Széchenyi 2020 Program
Európai Unió
Európai Szociális Alap
 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei pályázatot nyújtott be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 7.3.4-17 számú Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívására Alkoss velünk! címmel. A benyújtott pályázata VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosító számmal sikeres elbírálásban részesült, melynek következtében 29 493 780 Ft támogatásban részesült.

Jelen fejlesztés - együttműködve 12 nevelési-oktatási intézménnyel – a gyermekek személyiségfejlődését és képességeinek kibontakoztatását támogatja, innovatív gondolkodásmódjuk kialakítását segíti elő. A programok elsődleges célja az együttműködő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását szolgálni, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei valósít meg számukra.
 
 
„Alkoss velünk!”
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a köznevelés eredményességéért
elnevezésű
VEKOP-7.3.4-17-2017-00011
azonosító számú
PROJEKT ELSŐ ÜTEME
az együttműködő nevelési-oktatási intézményekben
2019. október 7.-vel kezdődik

Projektgazda: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

A projekt időtartama: 2019.06.01.-2020.11.30. (18 hónap)

A projekt célcsoportjai az együttműködő nevelési-oktatási intézményekben:
 • óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
 • köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők,
 • különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők.

Együttműködő nevelési-oktatási intézmények:
 • Ady Endre Református Általános Iskola
 • Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola
 • Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium
 • Dió Általános Iskola, EGYMI és Kollégium
 • Ferencvárosi Napfény Óvoda
 • Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium
 • Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
 • Losonci Téri Általános Iskola
 • Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
 • Vajda Péter Ének-Zenei Általános-és Sportiskola
 • Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Szakmai tevékenységek

1. „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat
 • 6 alkalmas foglalkozássorozat
 • helyszínea nevelési-oktatási intézmény
 • minden együttműködő intézményben
 • első félévben
 • a foglalkozássorozat résztvevőinek tervezett létszáma egy-egy osztályt, illetve óvodai csoport
 • »  Kiválasztásnál fontos szempont:
 • HH és HHH gyermekek bevonása (összprojekt szinten elvárt érték min. 16%)
 • dokumentációs elvárásokhoz szülők beleegyezése
 • 1 alkalom 2 tanóra
 • tematikus kultúrtörténeti foglalkozások
 • adott korosztály művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére
 • a művészetek és az életmód egyes korokra jellemző sajátosságainak megismerése
 • drámapedagógiai elemek felhasználásával
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva