GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL   |   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Álláshirdetés
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

József Attila Emlékhely


szakmai vezető

munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1095 Budapest, Gát utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A József Attila Emlékhely szakmai vezetése,
 • József Attila kultusz építése, ápolása,
 • Új ötletek, vezetői elképzelések a József Attila Emlékhely ismertségének növelésére,
 • Folyamatos kapcsolatépítés, kapcsolatfenntartás a kerületi intézményekkel, iskolákkal,
 • Kapcsolattartás, közös programok szervezése országos szinten a művelődési házakkal, emléhelyekkel,
 • Irodalmi körök, klubok szervezése,
 • Szerződések, beszámolók készítése, adminisztráció.

 • Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:
 • Főiskola, művelődésszervező/andragógus/pedagógus.

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Egyetem,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a foglalkozástól el nem tiltást,
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje:
  2019. február 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek András nyújt, a 30/659-7889-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-28/2019, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező/andragógus
 • vagy
 • Elektronikus úton Halász Brigitta részére a titkarsag@fmkportal.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Halász Brigitta, Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 27.

 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A beadott érvényes pályázatok alapján a pályázó személyéről a meghallgatását követően az igazgató dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje:
  2019. március 1.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.fmkportal.hu - 2019. január 28.

 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
  2019. január 28.

  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
   
  » Vissza
   
   
   
   
   
  FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
   
   
  1096 Budapest, Haller utca 27.
  Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
  Fax: +36 (1) 218-7909
  E-mail: info@fmkportal.hu
  Web: www.fmkportal.hu
     
  © FMK - Minden jog fenntartva